Asas Perkawinan PNS

Asas-Asas Perkawinan PNS berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan