Susunan Kepegawaian

Keadaan kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Diklat sesuai dengan jumlah pegawai sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang yang terdiri dari :

Golongan IV sebanyak : 8 orang
Golongan III sebanyak : 41 orang
Golongan II sebanyak : 13 orang
Golongan I sebanyak : 3 orang
Pendidikan S.2 : 12 orang
Pendidikan S.1 : 30 orang
Pendidikan D.IV : 5 orang
Pendidikan D.III : 3 orang
Pendidikan D.I : 1 orang
Pendidikan SLTA : 27 orang
Pendidikan SLTP : 4 orang
Pendidikan SD : 1 orang